projekty domów z kosztorysem

Projekty domów z kosztorysem nie tylko dla banku

Nie możesz zacząć budowy domu bez projektu. Nie możesz budować domu bez kredytu z banku. Tak więc najlepiej połączyć te dwie „niemożności” i od razu kupić projekty domów z kosztorysem. Bez kalkulacji ostatecznych kosztów budowy żaden bank nie udzieli kredytu na żądaną kwotę. Dlatego nawet w gotowych katalogach są dostępne kosztorysy.

Po co inwestorowi kosztorys?

Jeden powód już znamy: jest to wymóg banku. Inne powody też wydają się oczywiste. Inwestor powinien przecież mierzyć siły na zamiary. Już na etapie wybierania projektu, inwestor musi być zorientowany, ile dana inwestycja może kosztować. Ta informacja jest potrzebna,by:

  • wiedzieć, o jakiej wysokości kredyt się starać,
  • zorientować się, czy ostateczne koszty nie przekraczają jego możliwości finansowych, w tym spłaty kredytu,
  • planować kolejne etapy budowy,
  • negocjować z wykonawcami budowy w sprawie zapłaty cza robociznę i wypożyczenie maszyn,
  • kupować materiały budowlane dobrej jakości o korzystnych cenach.

Co zawiera kosztorys inwestorski?

W projektach domów z kosztorysem może się znaleźć kosztorys inwestorski.

Jest najbardziej dokładny, wykonywany oddzielnie do każdego projektu.  Zawiera bowiem:

  • dokładny wykaz wszystkich robót i ich obmiar,
  • koszty poszczególnych materiałów budowlanych,
  • koszty robocizny,
  • koszty wynajmu maszyn.

Tak więc inwestor, nawet laik w dziedzinie budownictwa, otrzymuje wszystkie dane, by rozsądnie planować wydatki na budowę. Kosztorys jest mu niezbędny do rozmów z ekipą budowlaną, ustalania stawek za pracę, rozmów o terminach wykonania poszczególnych prac itp.

Inne rodzaje kosztorysów

Projekty domów z kosztorysem mogą też być bardziej uproszczone, jeśli chodzi o zawartość kosztorysu. Może on bowiem mieć formę tabeli kosztów, która zwiera tylko szacunkowe koszty inwestycji, bez wdawania się w szczegóły.

Natomiast kosztorys ślepy jest przeciwieństwem tabeli kosztów, bo zawiera zakres robót i zestaw materiałów, ale nie podaje ich cen.